Poljoprivredno zemljištePoljoprivredno zemljište kod Šumice p_174

Poljoprivredno zemljište kod Šumice p_174

Cena: 10.000€


Plac: 573m²Poljoprivredno zemljište u Čenti p_108

Poljoprivredno zemljište u Čenti p_108

Cena: 89.000€


Plac: 60649m²Plan na kraju Bagljaša p_164

Plan na kraju Bagljaša p_164

Cena: 26.400€


Plac: 2637m²Plac na izlazu iz grada ka Elemiru p_151

Plac na izlazu iz grada ka Elemiru p_151

Cena: 50.000€


Plac: 19037m²Plantaža lešnika kod Aradca v_146

Plantaža lešnika kod Aradca v_146

Cena: 30.000€

Nekretnina: 24m²
Plac: 5805m²Plantaža lešnika kod Aradca p_148

Plantaža lešnika kod Aradca p_148

Cena: 60.000€


Plac: 19000m²Plantaža oraha na Tiganjici p_133

Plantaža oraha na Tiganjici p_133

Cena: 110.000€


Plac: 15165m²Voćnjak kod Lukićeva p_127

Voćnjak kod Lukićeva p_127

Cena: 15.000€


Plac: 7217m²Voćnjak na melenačkom drumu p_125

Voćnjak na melenačkom drumu p_125

Cena: 100.000€


Plac: 45923m²