PlaceviPlac na Lesnini p_184

Plac na Lesnini p_184

Cena: 23.000€


Plac: 319m²Placevi na Tisi kod Aradca p_183

Placevi na Tisi kod Aradca p_183

Cena: 10.000€


Plac: 882m²Plac na Tisi p_181

Plac na Tisi p_181

Cena: 35.000€


Plac: 2877m²Plac u Stajićevu p_180

Plac u Stajićevu p_180

Cena: 25.000€


Plac: 638m²Plac na Novoj Koloniji p_176

Plac na Novoj Koloniji p_176

Cena: 50.000€


Plac: 4470m²Placevi na Tisi kod Aradca p_173

Placevi na Tisi kod Aradca p_173

Cena: 13.000€


Plac: 500m²Plac u blizini Perleza p_168

Plac u blizini Perleza p_168

Cena: 5.500€


Plac: 1658m²Kuća u Maloj Americi k_1613

Kuća u Maloj Americi k_1613

Cena: 59.000€

Nekretnina: 166m²
Plac: 409m²Kuća za rušenje u Lazarevu k_1606

Kuća za rušenje u Lazarevu k_1606

Cena: 10.000€

Nekretnina: 154m²
Plac: 1108m²Kuća za rušenje na Zelenom Polju k_1599

Kuća za rušenje na Zelenom Polju k_1599

Cena: 31.000€

Nekretnina: 58m²
Plac: 560m²